Festskrift til Dansk Selskab for Boligret e-bog Hans Henrik Edlund PDF еPub

Dette festskrift udgives i anledning af Dansk Selskab for Boligrets 20 års jubilæum.På boligområdet er lovreglerne alt for ofte uoverskuelige og utilstrækkelige, og retspraksis er omfattende og ikke sjældent indbyrdes modstridende. Det kan derfor være overmåde vanskeligt at afdække, hvad der egentlig er gældende ret. I festskriftet tages nogle af de disse mange komplekse problemstillinger under kyndig behandling af 12 fremtrædende specialister på området.Det overordnede tema for festskriftet er ”Lejefastsættelse og lejeregulering. I bidragydernes artikler gives der velovervejede og kvalificerede bud på, hvorledes retsstillingen er - eller burde være - for så vidt angår en mængde af de praktiske spørgsmål, der relaterer sig til fastsættelse, fordeling og varsling af lejen og udgifter til forbedringer i private og almene lejemål. Endvidere er der redegjort for fastsættelse og fordeling af fællesudgifter i andelsbolig- og ejerforeninger.

  • Navn: Festskrift til Dansk Selskab for Boligret
  • Format: E-bog, ePub, PDF, FB2, MOBI
  • Forfattere: Hans Henrik Edlund
  • Sprog: Dansk